Behandling och coaching

norrsken-01.jpg

 

Kombinera din behandling med coaching. Detta kan ge dig en djupare behandlingseffekt i kombination med personlig utveckling.

 

Vid många tillfällen i livet är det lätt att låsa sig i gamla mönster och sina egna invanda tankegångar. Med hjälp av coachingen får du möjlighet att finna nya infallsvinklar och får därmed hjälp att komma vidare i din personliga utveckling. Du har kanske tidigare ofrivilligt stannat i ett gammalt invant mönster trots att du känt att du skulle vilja våga ta nästa steg, detta är ett exempel på tillfällen då coachingen kan vara ett hjälpmedel på vägen.

 

Genom att kombinera coachingen med en behandling som gör att du slappnar av och stannar upp, kan det leda till att du lättare hittar dina möjligheter. Vi behöver alla stanna upp ibland eftersom det kan bidra till att vi lättare finner våra mål och möjligheter.

 

Att ta en paus kan också leda till att vi värdesätter den tillvaro vi har på ett annat sätt, eftersom vi ger oss tid att reflektera. Eftersom våra tankar styr oss väldigt mycket kan det ibland räcka att vi reflekterar över det vi tänker, för att finna nya lösningar och en mer positiv känsla.

 

Samtliga behandlingar kan kombineras med coaching. Det finns många tillfällen då behandlingens och coachingens effekter kompletterar varandra. Behandlingens avslappnande effekt leder ofta till att vi kommer längre i det coachande samtalet. Prova gärna att lägga till en 30 minuters coaching i kombination med din behandling nästa gång och se hur du upplever detta.

 

Oavsett om du väljer en behandling, ett coachande samtal eller eller en kombination av dessa, kommer du alltid att bemötas med respekt. Med hjälp av de olika metoderna kan jag vara ett hjälpmedel på vägen men det är alltid du som gör jobbet och bestämmer vart vi skall hamna. Det är helt individuellt för varje person vad vårt möte leder till. Vi hjälps åt att hitta lugnet, därefter går det att komma vidare med väldigt mycket.