Coaching

 

blomma-02.jpg

Coaching innebär att du själv hittar lösningen, bl a med hjälp av mina frågor och reflektioner.

 

Det finns många tillfällen då coaching kan vara en hjälp på vägen för att hitta nya lösningar. Vi fastnar lätt i gamla mönster och tänker på det sätt vi vant oss vid. Med coaching kan du få hjälp att reflektera över detta och därmed komma vidare i din process och med din personliga utveckling.

 

Coachingen utförs av mig, Britt-Marie Tysk. Coaching går ut på att vi hjälps åt genom att du formulerar ett mål som du vill uppnå med vårt samtal, detta försöker vi nå fram till under samtalets gång. Coaching bygger på ett partnerskap och innebär att jag som coach lyssnar och bidrar med frågor och även reflekterar över vad jag ser och upplever under vårt samtal. Hela tiden är fokus riktat mot att det är du själv som hittar lösningen och jag finns till hands genom att ställa frågor mm. Det är du som har svaret och jag hjälper dig hitta vägen dit.

 

Coaching kan användas vid många olika tillfällen t ex hälsocoaching, träning, studier, personlig utveckling, företagande, kompanjonskap, ledarskap, karriärcoaching, men även inom mycket annat.

 

Den coachingmetod jag använder bygger på ICFs elva coachingfärdigheter.

Min ACC utbildning har jag gått hos Coachutbildning Sverige.

 

Jag har lång erfarenhet av hälsa, företagande och som ekonom och coachar gärna i detta. Eftersom coachingmetoden bygger på din egen lösning, kan coachingsamtal utföras inom alla möjliga områden.

Coaching går även att få via telefon.