Taktil Stimulering

vitsippor.jpg

 

En behandling som genom medveten och strukturerad beröring aktiverar huden, vårt första och största organ. Fokuseringen ligger på huden där bl a receptorerna för beröring sitter. Metoden passar de flesta och rekommenderas för att skapa lugn och ro samt för att öka kroppsuppfattningen.

 

Läs mer om taktil stimulering på kroppsterapeuternas yrkesförbunds hemsida.

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund